Warsztaty Teatralne

Zajęcia odbywać się w każdy piątek: 16:00 - 18:00 (grupa dziecięca - SP), 18:00 - 20:00 (młodzież - GIMN i ponadgimnazjalna) w Sali Kultury, MOKSiR w Redzie.


Zapisy przyjmowane są do 5 listopada 2010, pod e-mailem: doroba@op.pl

/ tel. 505 013 878

/ lub osobiście w Dziale Kultury MOKSiR w Redzie.

Zajęcia odbywać się będą cały rok szkolny 2010/2011, raz w tygodniu po 2 godziny.

Prowadzącą jest Marta Doroba - animatorka i trenerka teatralna.

Program warsztatów: praca nad identyfikacją z przedmiotem, z przestrzenią i z postacią / konstrukcja postaci / wyrażanie siebie poprzez język sceny (ogrywanie przestrzeni, etiudy z użyciem gestu, mimiki, słowa, rekwizytu, elementów scenografii i muzyki) / poznawanie partnera scenicznego i reagowanie na jego "bycie" na scenie: dotykanie głosem, dialog ze słowami i bez użycia słów / mowa ciała / drama: praca z maską i tkaniną, animacja / ćwiczenie dykcji /recytacja i melorecytacja / praca z lalką / techniki relaksacyjne;